VietFuji Youtube Channel

VietFuji Youtube Channel

VietFuji Channel là cổng thông tin tập hợp các video giới thiệu về kỹ thuật nông nghiệp, công nghệ, sản phẩm mới trên thế giới (tất cả các Video tiếng nước ngoài ở đây đều đã được nhóm biên tập thêm phụ đề tiếng Việt), nhằm giới thiệu một phần tiến bộ của Nhật Bản và của thế giới.

Chúng tôi cũng hy vọng những clip này có thể mang lại những gợi ý có giá trị cho những ý tưởng trong công việc của các bạn trong tương lai.

→ Đi đến VietFuji Youtube Channel