Thông tin

Tên nhóm VietFuji
Ý nghĩa tên nhóm Viet là viết tắt của từ Việt Nam, Fuji là tên của ngọn núi Phú Sỹ, biểu tượng của Nhật Bản. Xuất phát từ mong muốn nỗ lực để góp phần đưa Việt Nam sánh vai cùng Nhật Bản, nhóm lấy tên là VietFuji, đây cũng chính là ý nghĩa của tên nhóm.
Thành lập 26/1/2013
Trụ sở hoạt động Đại Học Công Nghiệp Nagoya
Số thành viên 16 (tháng 8 năm 2016)
Hoạt động Lấy dịch thuật làm nền tảng, VietFuji chia sẻ các nội dung liên quan tới sản xuất, Kaizen, quản lý của Nhật Bản thông qua website (tech.vietfuji.com) và xuất bản sách dịch tại Việt Nam.