Thành viên

Thành viên

Thành viên của nhóm VietFuji đến từ các trường đại học trên các vùng của Nhật Bản. Hiện tại ngoài những thành viên đang hoạt động chính tại khu vực Nagoya, nhóm còn nhận được sự chung tay góp sức của các bạn từ những khu vực xa hơn trong Nhật Bản, tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Cơ cấu và nhiệm vụ của các thành viên được phân như sau:


Dịch sách Nguyễn Sinh Côn (Trưởng nhóm) Đại học Công Nghiệp Nagoya
  Bùi Xuân Linh Đại học Công Nghiệp Nagoya
  Trịnh Trần Khánh Duy Đại học Công Nghiệp Nagoya
  Nguyễn Thị Ngọc Đại học Shiga
  Hoàng Trọng Hiền Đại học Shiga
 
TechFocus Phạm Quang Trung (Trưởng nhóm) Đại học Công Nghiệp Nagoya
  Phan Công Bộ Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc)
  Triệu Nhật Linh Đại học Công Nghiệp Aichi
  Nguyễn Trọng Nhân Đại học Công Nghiệp Nagoya
  Nguyễn Hoàng Sơn Đại học Công Nghiệp Nagoya
 
Truyền thông Nguyễn Cao Cường (Trưởng nhóm) Đại học Công Nghiệp Nagoya
  Nguyễn Bá Quang Đại học Công Nghiệp Nagoya
  Nguyễn Thị Kiều Chinh Đại học Công Nghiệp Nagoya
Đối ngoại Nguyễn Mạnh Việt (Trưởng nhóm) Đại học Công Nghiệp Tokyo
  Nguyễn Hà Thủy Đại học Shinsyu
  Nguyễn Phượng Thùy Trang Đại học Nanzan