Lịch sử hình thành

Tiền VietFuji:

07/2012 Thành lập nhóm VEC (Vietnamese Engineer Community) tiền thân của VietFuji với 12 thành viên.
10/2012 Khởi động dự án dịch cuốn sách “Quản lý chất lượng – cơ bản và ứng dụng”.

 

VietFuji:

01/2013 Thành lập nhóm VietFuji, website techfocus đi vào hoạt động 
04/2013 Kênh Youtube VietFuji đi vào hoạt động 
10/2013 Website tiếng Nhật ra đời 
09/2013 Website business đi vào hoạt động 
03/2014 Ra mắt tạp chí giấy VietFuji Techfocus 
03/2014 Ra mắt tạp chí VietFuji Techfocus phiên bản online 
08/2015 Trang tech đạt mốc 1 triệu lượt view 
05/2016 Trang Tech đạt mốc 1000 bài 
10/2016 Xuất bản 4 cuốn sách thuộc bộ sách Toyota